homelink
chcem sa objednať
Súkromná ambulancia pre deti a dorast.  + Dorastový lekár, Pacienti 0-29 rok

Námestovo – pediatria zdravotné obvody

Námestovo – pediatria     Odkaz na stránky VÚC Žilina

MUDr. Silvia Letavayová
Obce : Oravský Polhora, Sihelné

MUDr. Marta Grenčíková
Obce : Lokca, Ťapešovo, Vasiľovo

MUDr. Jaroslav Hubčík
Ulice mesta Námestovo
1. mája, 9. mája, Bernolákova, Kliňanská cesta, Komenského, miestneho priemyslu, Mieru,
Mila Urbana, Nám. A. Bernoláka, Ružová, Sládkovičova, Slobody, Vojtaššákova, Lazová
Obce:  Oravská Jasenica, Bobrov

MUDr. Janka Jakubjáková
Obec: Novoť

MUDr. Dárius Slovík
Ulice mesta Námestovo:
Antona Kršáka, Cyrila a Metoda, Červeného kríža, ČSA, Florinova, Hattalova, Hviezdoslavova, Hviezdoslavovo nám., Janka Kráľa, Kamenická, Kukučínova Ľ. Štúra, Mirka Nešpora, Mláka, Mlynská, Nábrežie, Okružná, Plátenická, Rázusova, Sama Chalupku, SNP, Štefánikova, Kukučínova, Grebáča, Okružná, Rázusova, Kvetná, Smreková
Obce: Klin, Vavrečka

MUDr. Alena Matušáková
Námestovo: Ul. Hamuliakova, Severná, Slnečná, Veterná, Borinova, Brezová, Lazová, Lesná, Liesková, Lipová, Michalovská, Miklošicova, Orlova, Poľanova, Polom, Severné námestie, Strojárenská Šípová, Vrbová
Obce : Zubrohlava, Oravské Veselé, Mútne

MUDr. Marie Matúšová
Obce : Rabča, Rabčice

MUDr. Elena Mihálová
Obec : Zakamenné

MUDr. Peter Straňák
Mesto Námestovo ulice : Slanická
 
MUDr. Daniela Murínová
Obec: Oravská Lesná

MUDr. Mária Topoľančíková
Obce: Breza, Lomná, Krušetnica, Beňadová


MUDr. Eva Zembjaková
Obce : Hruštín, Babín, Vaňovka

Oravská poliklinika Námestovo
Obec : Mútne

Nájdete nás

Červeného kríža 86/27,
029 01 Námestovo