homelink
chcem sa objednať
Súkromná ambulancia pre deti a dorast.  + Dorastový lekár, Pacienti 0-29 rok

Upozorňujeme na práva pacientov v súvislosti s:

 

 Nariadením európskeho parlamentua rady EÚ 2016/679 o ochrane  fyzických osôb pri  

 spracúvaní  osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov-General Protection Regulation 

 Smernicou Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č 2016/680

 Zákonom č.18/2018 Z.z. - Zákon o ochrane osobných údajov

 

 

Nájdete nás

Červeného kríža 86/27,
029 01 Námestovo