homelink
chcem sa objednať
Súkromná ambulancia pre deti a dorast.  + Dorastový lekár, Pacienti 0-29 rok

Novorodenec

Pred pôrodom je vhodné sa informovať o možnosti podania vitamínu K dieťatku  po pôrode do svalu viz:  Odborné usmernenie Neonatologickej sekcie SPS SLS pre prevenciu hemoragickej (krvácavej)  choroby novorodenca Čl. VI

 

Vstupnú prehliadku novorodenca vykonávame v domácnosti, mamičky prosíme o telefonické  nahlásenie na našom telefónnom čísle 043/5522024  v deň prepustenia z Nemocnice.

  

Tlačivá na stiahnutie : Otvorí sa po kliknutí

 

Nájdete nás

Červeného kríža 86/27,
029 01 Námestovo