homelink
chcem sa objednať
Súkromná ambulancia pre deti a dorast.  + Dorastový lekár, Pacienti 0-29 rok

Detská pohotovosť Námestovo 043/5503222

 
               LSPP  zabezpečuje ošetrenie pacientov v dobe 16:00- 22:00 cez týždeň
                                   V dňoch pracovného pokoja 07:00-22:00
              
  Pri nelepšení stavu po vyšetrení na LSPP je vhodná kontrola u nás pokiaľ možno nalačno,
     ak sa zdravotný stav dieťaťa zlepšil, prosíme o telefonát pre doplnenie dokumentácie. 
                                           Lekáreň je otvorená denne do 19:00.
 
     Pacienti vyžadujúci chirurgické ošetrenie po 15:00 môžu ísť priamo  na chirurgickú
                                    ambulanciu  v Dolnom Kubíne alebo Trstenej.

 

 

Nájdete nás

Červeného kríža 86/27,
029 01 Námestovo