homelink
chcem sa objednať
Súkromná ambulancia pre deti a dorast.  + Dorastový lekár, Pacienti 0-29 rok

Laboratórna diagnostika

        Všetky  laboratórne vyšetrenia sú pre u nás kapitovaných 

                pacientov plne hradené zo zdravotného poistenia.

 

CRP :        - Je marker bakteriálneho zápalu,  vyšetrenie prevádzame na počkanie.

                   - jeho nevýhodou je že jeho hladina stúpa v krvi až po 6-12 hodinách

                     MEDICAL PRACTICE: Pozícia vyšetrenia CRP vindikácii ATB liečby v praxi 

 

Krvný obraz: Pri vyšetrení v laboratóriu v Námestove je výsledok  do 15min -1 hodiny

                      Výsledok informuje nielen o zápale, -odlíši aj bakteriálny zápal od vírusového

                      Z kvapky krvi sa zároveň zistí anémia, ev.  iné porúchy krvotvorby.

                     -Jeho výhodou je rýchlejšia zmena v krvnom obraze pri zápale než u CRP.

 

Ster    :        Pri akútnych zápaloch /angína, šarlach/ je vždy prítomný  zápalový proces v   

                    krvnom obraze,   namieste je zahájenie ATB terapie. Ster je hotový do 6 dní a zistí

                    sa ním    väčšina baktérií, aj ich odolnosť na ATB.

                    V deň steru neumývať zuby,  nejesť,  nepiť,  skreslí sa tým výsledok.

                    Pokyny pred odberom            

 

Strep-A Test: Slúži na zistenie prítomnosti 1. poddruhu  bakrérie streptokoka.

                       ORL ambulancie  ho nerobia, stotožnujem sa s ORL ambulanciou.

                        Poisťovně ho tiež nepovažujú za tak prínosný aby test preplácali.

                        Pri akútnych zápaloch /angína, šarlach/ je vždy prítomný  zápalový

                        proces v krvnom obraze, za ten sa neplatí, je hotový za 15min -1 hodinu.

 

Nájdete nás

Červeného kríža 86/27,
029 01 Námestovo