homelink
chcem sa objednať
Súkromná ambulancia pre deti a dorast.  + Dorastový lekár, Pacienti 0-29 rok

Charta práv pacienta

 

Práva pacienta upravujú aj nasledujúce  dokumenty:

 

CHARTA PRÁV PACIENTOV V SLOVENSKEJ REPUBLIKE:

 

EURÓPSKA CHARTA PRÁV PACIENTOV:

 

 

Nájdete nás

Červeného kríža 86/27,
029 01 Námestovo