homelink
chcem sa objednať
Súkromná ambulancia pre deti a dorast.  + Dorastový lekár, Pacienti 0-29 rok

Kontrola po chorobe

 

     Kontroly po chorobe robím  pri komplikovanom priebehu nemoci

                                        a u detí so zvýšeným rizikom.

 

     Pokiaľ to stav dieťaťa dovoľuje,  je známa náchylnosť ku zvracaniu

           prosíme nepodávať pred vyšetrením vačšie objemy tekutin.

     

       

 

Nájdete nás

Červeného kríža 86/27,
029 01 Námestovo