homelink
chcem sa objednať
Súkromná ambulancia pre deti a dorast.  + Dorastový lekár, Pacienti 0-29 rok

MUDr. Dárius Slovík

Lekár - odborný garant

   2008       Absolvovanie Lekárskej Fakulty Masarykovej Univerzity / Brno  

   2008       Nemecká lekárska aprobácia / Zossen

   2012       Absolvovanie základného pediatrického kmeňa /  Praha

   2014       Atestácia v obore praktické lékařství pro děti a dorost / Praha

   2017       Dorastové lekárstvo

 

 

Nájdete nás

Červeného kríža 86/27,
029 01 Námestovo